Podczas odbywającego się 30 maja II Festynu Charytatywnego Konopy wszystkim wolontariuszom udało się zebrać 4403,51 zł. Po odjęciu kosztów organizacji festynu rodzice Dawida Juszczyka otrzymali 3450 zł. Przekazanie pieniędzy odbyło się w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii, gdzie obecnie przebywa Dawid. Zebrane środki przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów leczenia chorego na białaczkę szpikową chłopca. Zarówno sam Dawid jak i jego mama byli bardzo zaskoczeni i wdzięczni wszystkim wolontariuszom, czego potwierdzeniem były laurka i ozdoba, które zostały własnoręcznie wykonane przez Dawida.

Jeszcze raz w imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację festynu, dzięki czemu społeczność szkolna mogła pomóc i sprawić tak wiele radości i uśmiechu u chorego dziecka!

dr Jacek Pruciak – nauczyciel wychowania fizycznego