W dniach od 9 grudnia do 13 stycznia 2019r. w naszej szkole przeprowadzono inicjatywę charytatywną pt. „Podaruj Ciepło”.  Akcja ta polegała na zbieraniu ciepłej odzieży dla osób bezdomnych, którą następnie przekazaliśmy Górnośląskiemu Towarzystwu Charytatywnemu. Organizatorem zbiórki był Leo Club Katowice, a akcję w naszej szkole przeprowadził Szkolny Klub Wolontariatu. Dzięki wsparciu uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły łącznie udało nam się zebrać czternaście kartonów odzieży! Wszystkim zaangażowanym osobom bardzo serdecznie dziękujemy.