12 października odbyły się warsztaty z trenerką z Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkolnych liderów projektu „Szkoła humanitarna”. 15 uczniów naszej szkoły wzięło udział w warsztacie dotyczącym krytycznego myślenia.
Uczniowie i uczennice wzięli udział w serii ćwiczeń motywujących do przeanalizowania własnego sposobu myślenia i wyrażania siebie, zwrócili uwagę, ze dobór słów może całkowicie zmienić wydźwięk przekazu i zranić odbiorcę (mowa o odmiennościach w „mówieniu o reszcie świata”).
Przed nami klub dyskusyjny on-line, webinaria i zorganizowanie dla społeczności szkolnej spotkania World Cafe.