9 października 2015 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty Pana Stanisława Fabera z nauczycielami – opiekunami laureatów olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych, którzy od lat sukcesywnie przygotowują uczniów i mają osiągnięcia jako opiekunowie olimpijczyków.

 

Kilkudziesięciu nauczycieli śląskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy w ostatnich 10 latach mieli co najmniej 3 laureatów olimpiad, zostało uhonorowanych listami gratulacyjnymi Śląskiego Kuratora Oświaty Pana Stanisława Fabera oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia

 

W gronie wyróżnionych znalazło się trzech nauczycieli naszego Liceum :
1. mgr Agnieszka Grzyśka – nauczyciel języka hiszpańskiego (4 laureatów – w tym dwóch laureatów I. miejsca, 7 finalistów)
2. mgr Joanna Mazurek – nauczyciel języka hiszpańskiego (3 laureatów – w tym jeden laureat II. miejsca, 3 finalistów)
3. dr Jolanta Mol – nauczyciel biologii (3 laureatów – w tym jeden laureat I. miejsca i brązowy medalista Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, 9 finalistów)