6 kwietnia 2019 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (CDiSM) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się eliminacje regionalne XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Sabina Kdłubek (z kl. 3b1) zajęła I a Antoni Anczyk (z kl. 3b2) II miejsce i zakwalifikowali się do eliminacji centralnych tej rankingowej Olimpiady. Antek – Finalista poprzedniej – XXXIII edycji OWE, ma zaszczyt reprezentować nasze Liceum w Finale po raz drugi.

Olimpiada ekologiczna jest bardzo popularna w naszym regionie. W eliminacjach szkolnych wzięło udział prawie 2000 uczniów z 95 szkół, a do okręgowych zakwalifikowało się 92 uczniów z 44 szkół z 33 powiatów woj. śląskiego.

Od zawodników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony przyrody i środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na Świecie. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W jury zasiedli wybitni ekolodzy i przyrodnicy, pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Piotr Skubała, dr hab. Alina Urbisz, dr hab. Izabella Franiel, dr hab. Barbara Fojcik i dr Agnieszka Błońska.

W przewie, po części pisemnej zawodów, wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić CDiSM i wysłuchać wykładu dr Kai Roli (pracownika naukowo-dydaktycznego UJ, laureatki XX OWE) pt. „Jak porosty radzą sobie ze stresem środowiskowym – czyli o niezwykłych adaptacjach pionierskich organizmów symbiotycznych”.

Do części ustnej zakwalifikowało się 12 uczniów, siódemka najlepszych ekologów z naszego województwa pojedzie w czerwcu na finał centralny do Tucholi (woj. kujawsko – pomorskie).

Dobrego wyniku w eliminacjach regionalnych można pogratulować również Julii Szablickiej z kl. 1B1. Julia zajęła 13 miejsce i znalazła się w grupie 23 uczestników, którzy uzyskali z testu co najmniej 70%.

Gratulujemy uczniom i życzymy powodzenia w Finale!

Dr Jolanta Mol – opiekun olimpijczyków.