Uczniów naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na projekt kostiumu szekspirowskiego.

Prosimy o przygotowanie:
– projektu kostiumu dowolnej postaci, z dowolnej tragedii, komedii lub kroniki królewskiej Williama Szekspira;
– wykonany techniką kolażu (z dowolnych materiałów – np. papieru gazetowego, tkaniny, koronki, makaronu, suszonych ziaren, sznurka itp.);
– na kartce lub kartonie formatu A4 (można użyć dowolnego koloru podłoża);
– na odwrocie kartki należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, klasa), imię przedstawionej postaci wraz z tytułem sztuki;
prace można składać w bibliotece szkolnej lub u nauczycieli polonistów do 18 kwietnia 2018;
– przewidujemy nagrody książkowe oraz oceny z aktywności, prace zostaną zaprezentowane w szkolnej galerii sztuki na parterze.

Konkurs odbywa się w ramach projektu #konopnickaczyta – zakupu książek do naszych bibliotek – sfinansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.