Świadectwa dojrzałości wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną będzie można odebrać w szkole 11 sierpnia 2020 r. według harmonogramu przesłanego przez wychowawców klas. Absolwenci z lat ubiegłych mogą odebrać świadectwa również w tym dniu w sali 203 w godzinach 13.00 – 14.30.