25 października po raz kolejny odbyły się szkolne obchody Europejskiego Dnia Prawnika zorganizowane we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach.

Obchody Europejskiego Dnia Prawnika związane są z realizowaną w naszej szkole od sześciu lat edukacją prawniczą dla klas z  rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia prowadzone są przez radców prawnych i w znaczący sposób przyczyniają się do popularyzacji wiedzy prawniczej.

W symulacjach rozpraw sądowych z zakresu m.in. prawa cywilnego i prawa pracy wystartowały cztery drużyny z klas 1a1, 1a2, 2a2 oraz 3a. Ich zadaniem było odegranie ról: powoda, pozwanego, ich pełnomocników oraz sędziego. Jury złożone z naszych Edukatorów oraz nauczycieli Anny Ptaszyńskiej-Zaród oraz Anny Richter miało trudne zadanie. Aby wyłonić trzy wyróżniające się osoby spośród 20. biorących udział w zmaganiach, potrzebna była godzina bardzo burzliwych obrad.

Zwycięzcami zostali:

1. Jakub Buksiński z klasy 3a

2. Kacper Michalik z klasy 2a1

3. Zofia Westerowska z klasy 3a

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokiego poziomu merytorycznego oraz zaangażowania!