Klasy humanistyczne (prawniczo-dziennikarska i prawniczo-ekonomiczna) naszego liceum pracują pod patronatem naukowym Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Wydziału Filologicznego UŚ. W ramach naszej współpracy z Uniwersytetem w ostatni piątek odbył się wykład dr Agnieszki Tambor pod tytułem Co łączy „Klan” i „ Żywe trupy” czyli serial telewizyjny jako element współczesnej kultury masowej. Słuchaczami byli uczniowie i uczennice klas 1a1 i 1a2. Dr Agnieszka Tambor zaproponowała uczniom II LO żywą dyskusję dotyczącą współczesnej mody na seriale, wskazując, że charakter obecnej popularności tej formy kultury popularnej ma silny związek z historią telewizji. Podczas wykładu uczniowie zastanawiali się nad źródłami fenomenu seriali, poznali podstawowe gatunki serialowe i pojęcie stosowane w humanistyce do opisu tego zjawiska medialnego. Wykład odbył się w ramach edukacji medialnej realizowanej w ramach patronatu naukowego UŚ.