Nasze Liceum przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Dobrego Wychowania”. Organizatorem konkursu jest Studium Prawa Europejskiego. Jesteśmy już zdobywcami certyfikatu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

 

Szkoła, przystępując do konkursu, przyjęła na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od 1 do 10. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu „Szkoła dobrego wychowania” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań.

 

Do tej pory społeczność uczniowska pod kierunkiem pedagoga szkolnego zrealizowała 4 zadania, otrzymując maksymalna ilość punktów.

 

Zadania wykonane:
1. Udział w kursie przeprowadzonym w formule e-learningu.
2. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.
3. Przeprowadzenie inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników.
4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkurs  wiedzy,wśród uczniów na temat savoir-vivre’u. Laureaci otrzymali dyplom „Mistrz savoir-vivre’u” przygotowany przez szkołę.