Nasze liceum po raz kolejny – najlepszą szkołą z językiem hiszpańskim w Polsce według Ambasady Królestwa Hiszpanii!!!

Tytuł ten dowodzi wysokiej jakości nauczania języka hiszpańskiego w naszej szkole, przede wszystkim w ramach sekcji dwujęzycznej hiszpańskiej. W konkursie tym brane są pod uwagę kryteria takie jak wyniki matury hiszpańskiej, liczba osób przystępujących do tego egzaminu, liczba uczniów wybierających język hiszpański w naszym liceum, wszystkie wydarzenia (konkursy, warsztaty, wykłady) promujące kulturę i język hiszpański, wycieczki i wymiany uczniowskie, innowacyjne sposoby prowadzenia zajęć, wreszcie – sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Cieszymy się, że Konopnicka uzyskała tak prestiżowe wyróżnienie, potwierdzające wysoki poziom kształcenia i zaangażowania naszych uczniów i nauczycieli!

Zapraszamy do przeczytania sprawozdania konkursowego (w języku hiszpańskim):

http://www.educacionyfp.gob.es/polonia/convocatorias-programas/convocatorias-polonia/centro.html?fbclid=IwAR2jQ4N780sCuqNgm2Mc7LWI7gC0NyEZdmSLGNnxbC2PO9p6r7P3f50ojQU

Oraz uzasadnienia:

http://www.educacionyfp.gob.es/polonia/dam/jcr:fde80e13-8bf1-466a-9622-264bd328bef9/ganadores%20centro%20del%20a%C3%B1o%202019.pdf