Jak co roku nasze Liceum uczestniczy w akcji Stowarzyszenia Wspólnota Polska –  zbiórce zniczy, które zapalane są 1 listopada na polskich grobach we Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Każda klasa przeznaczyła na rzecz akcji swój dar.

Na zdjęciach – Cmentarz Łyczakowski, który uczniowie i nauczyciele naszej szkoły odwiedzili w październiku 2012 roku w ramach wyjazdu edukacyjnego „Szlakiem Polskiej Szkoły Matematycznej”.