Uczniowie klasy 3B2 biorący udział w projekcie „Od ucznia do naukowca – wprowadzenie do technik biologii molekularnej” zakończyli badania naukowe na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, koordynowane przez dr. hab. Tomasza Francuza oraz dr. Wojciecha Garczorza.

 

Zuzanna Gierek, Agnieszka Rolek, Aleksandra Zimnoch oraz Tomasz Włoch (uczniowie klasy 3B2) zaprezentowali wyniki prowadzonych badań drugim klasom biologiczno-chemicznym.  Duże zaangażowanie i czas poświęcony pracy naukowej zaowocował poszerzeniem wiedzy biologicznej i  wzbogacił o doświadczenie w pracy w laboratorium naukowym.

 

Dziękujemy Panu dr. hab. Tomaszowi Francuzowi i Panu dr. Wojciechowi Garczorzowi za wprowadzenie nas w niezwykły świat skomplikowanych, ale jakże ciekawych badań naukowych, oraz pani dyr. dr Jolancie Mol za nawiązanie i pilotowanie współpracy z tak nowoczesną i otwartą na młodych ludzi uczelnią, jaką jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

 

Tomasz Włoch