Z prawdziwą dumą prezentujemy wybrane strony „300 H2O” – dodatku tematycznego do „Dziennika Zachodniego”, który ukazał się wraz z najważniejszym śląskim dziennikiem 5 września b.r. Redakcję pisma stworzyli uczniowie czterech wybranych szkół województwa śląskiego, w tym także – naszego liceum. Co więcej, redaktorką naczelną zespołu wybrano uczennicę klasy 3b2 – Zuzannę Janecką! O tym, jak powstał zespół dziennikarski i kto wszedł w jego skład na pierwszej stronie dodatku pisze uczennica klasy 3a1 – Anna Radziejewska.

Dodatek w całości poświęcono problematyce środowiska naturalnego – a ściślej: wodzie. Wydanie wypełniły artykuły przybliżające tę problematykę: wywiady (m.in. Zuzanny Janeckiej) z marszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Saługą, prezesem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Wojciechem Czopikiem, artykuł o obecności wody w kosmosie (autorstwa Patryka Grabowskiego z 2c), teksty o charakterze historycznym i higienicznym. Cykl otwarły relacje z warsztatowej pracy zespołu młodych dziennikarzy. W redakcji zasiedli również Natalia Wijas i Wojciech Jankowski, a oprawę fotograficzną zapewnił – oczywiście – Dominik Księżyk.

Cieszymy się, że nasi uczniowie wzięli udział w tej pasjonującej przygodzie, jaką było przygotowanie dodatku i – po prostu – profesjonalna praca dziennikarska. Mamy nadzieję, że był to wstęp do ich dorosłej działalności w sferze publicznej! A to podobno nie ostatnie działanie pod szyldem „Dziennika Zachodniego”…