Już po raz siódmy grupa najzdolniejszych uczniów Konopnickiej uczestniczyła w „Śniadaniu Mistrzów” zorganizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Uroczystość odbyła się 16 września 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z udziałem wicewojewody śląskiego Gabrieli Lenartowicz oraz marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. W imieniu rektora Uniwersytetu Śląskiego gratulacje młodym ludziom złożył prorektor ds. kształcenia i studentów UŚ, prof. Ryszard Koziołek.

 
Hasło tegorocznego spotkania brzmiało „Azymut na wiedzę”. Laureaci olimpiad przedmiotowych otrzymali listy gratulacyjne oraz pamiątkowe medale. Wręczono również nominacje Młodzieżowemu Wojewodzie Śląskiemu, Młodzieżowemu Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego i Młodzieżowemu Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

Zaproszeniem na spotkanie zostały uhonorowane absolwentki i uczennica naszego Liceum, które w roku szkolnym 2014-2015  zdobyły status finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej:

Dominika Tylcz – Laureatka II. miejsca XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z kl. 2H – dwujęzycznej z j. hiszpańskim (opiekun mgr Krystyna Sojka),
Angelika Gosławska – Laureatka V. miejsca V Olimpiady Języka Hiszpańskiego (opiekun mgr Agnieszka Grzyśka),
Joanna Bednarska – Finalistka V Olimpiady Języka Hiszpańskiego (opiekun mgr Agnieszka Grzyśka),
Marta Wojewoda – Finalistka V Olimpiady Języka Hiszpańskiego (opiekun mgr Agnieszka Grzyśka).

 

Listy gratulacyjne zostały również skierowane do dyrekcji i nauczycieli szkół uczestników spotkania.