W mijającym roku szkolnym nasi uczniowie jak zwykle walczyli o jak najlepsze wyniki i frekwencję – z radością informujemy, że osiągnięte w tym roku wyniki są imponujące.

 

 

Najlepszą średnią ocen osiągnęły klasy:

I miejsce – 1b1 (biol-chem), 4,64

II miejsce – 1b2 (biol-chem), 4,56

III miejsce ex aequo

– 1h1 (dwujęzyczna hiszpańska), 4,31

– 1a1 (lingwistyczna), 4,30

 

 

Najlepsze wyniki indywidualne osiągnęli:

I miejsce – Dominik Kumor, 2c (mat-fiz-inf, Sigma), 5,56

II miejsce – Maria Fornalczyk, 2h (dwujęzyczna hiszpańska), 5,55

III miejsce – Weronika Tomala, 1h2 (dwujęzyczna hiszpańska), 5,26

 

 

Klasa, której uczniowie najliczniej wzięli udział w olimpiadach etapu centralnego i wojewódzkiego: 

klasa 1h1 – 9 osób