Nasi uczniowie Kinga Mrzyk z klasy 2h i Michał Janica z klasy 2b1 -wyróżnieni w konkursie Juvenes Translatores dla młodych tłumaczy z krajów członkowskich Unii Europejskiej – wyjechali w nagrodę do Brukseli (wyjazd odbył się w dniach 21-22 maja 2019). Nasza dwudziestoosobowa grupa, w skład której wchodzili wyróżnieni uczniowie z całego kraju pod opieką swoich nauczycieli języków obcych oraz krajowy koordynator konkursu – pan Krzysztof Nalepa z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, spotkała się w Warszawie i wspólnie poleciała do Brukseli. Bardzo krótka wizyta była niezwykle intensywna – uczestniczyliśmy w czterech wykładach/spotkaniach na terenie siedziby Komisji Europejskiej:

1/ Funkcjonowanie Komisji Europejskiej w roli politycznego organu wykonawczego UE – dr Michał Rynkowski;

2/ Wielojęzyczność oraz praca tłumacza w Instytucjach Europejskich – dr Katarzyna Janicka;

3/ Dezinformacja w Unii Europejskiej – Martyna Bildziukiewicz;

Podczas ostatniego spotkania poznaliśmy panią Zydrę Bakutyte – koordynator generalną konkursu Juvenes Translatores na całą Europę, która opowiedziała o historii konkursu i roli współpracy szkół w Zjednoczonej Europie.

Na koniec wizyty w Brukseli odwiedziliśmy niezwykle ciekawe muzeum – Dom Historii Europejskiej, w którym na sześciu piętrach ekspozycji można zobaczy,ć jak kształtowała się Zjednoczona Europa. Wizyta była niezwykle interesująca i pokazała różne aspekty pracy w instytucjach Unii Europejskiej.

Opiekunkami uczniów podczas wyjazdu były prof. Dorota Grochal i prof. Krystyna Pytlik