Rok szkolny 2014/15 był dla nas wielką naukową przygodą, mieliśmy zaszczyt zakwalifikować się jako czteroosobowy zespół badawczy do projektu organizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny „Od ucznia do naukowca – wprowadzenie do technik biologii molekularnej”.

Zuzanna Gierek, Agnieszka Rolek, Aleksandra Zimnoch oraz Tomasz Włoch z drugiej klasy biologiczno chemicznej (2B2) prowadzą prace naukowo-badawcze na komórkach nowotworowych pod opieką dr. hab. Tomasza Francuza oraz dr. Wojciecha Gańczorza, pracowników naukowych SUM.

Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z rożnymi metodami badawczymi m.in. PCR, ELISA. Finalnym założeniem programu jest zbadanie wpływu leków cytostatycznych na komórki nowotworowe jajnika, opracowanie wyników i opublikowanie naszej pracy w medycznym czasopiśmie.

Dzięki współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym nasi uczniowie z klas biol-chem mogą rozwijać swoje zainteresowania, współpracować z uczelnią swoich marzeń, poszerzać swoje horyzonty i przygotować się do roli przyszłych studentów, a w przyszłości lekarzy.

Dziękujemy Panu dr. hab. Tomaszowi Francuzowi i Panu dr. Wojciechowi Gańczorzowi za wprowadzenie nas w niezwykły świat skomplikowanych, ale jakże ciekawych badań naukowych, oraz Pani dyr Jolancie Mol za nawiązanie i pilotowanie współpracy z tak nowoczesną i otwartą na młodych ludzi uczelnią, jaką jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Tomasz Włoch – uczeń klasy 2B2, biol-chem