Informujemy, że serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego będzie dostępny na stronie OKE Jaworzno od 24 lutego 2020.

Proszę o niezwłoczne odebranie haseł umożliwiających dostęp do Serwisu Maturzysty.