Informujemy, że serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego będzie dostępny na stronie OKE Jaworzno od 22 lutego 2019.

Proszę o niezwłoczne odebranie haseł umożliwiających dostęp do Serwisu Maturzysty.