Absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu Liceum w celu odebrania haseł umożliwiających weryfikację danych osobowych i egzaminacyjnych.

Serwis dla zainteresowanych będzie uruchomiony od 22 lutego do 28 lutego.