Absolwenci, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego, proszeni są o niezwłoczne odebranie haseł w celu sprawdzenia prawidłowości danych osobowych i egzaminacyjnych. Ewentualne błędy proszę zgłaszać do 25 lutego.

A.Nędzi, wicedyrektor