4 listopada b.r. uczniowie klasy Ic Sigma odwiedzili Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Podczas wizyty na Politechnice uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych związanych z obróbką graficzną zdjęć wykonanych przez rozmaite przyrządy medyczne, np. podczas badań rezonansem magnetycznym, oraz zostali zaznajomieni z podstawami grafiki komputerowej.

 
Celem warsztatów było również zdobycie umiejętności rozpoznawania zmian w tkankach organizmu, które uczniowie mieli za zadanie znaleźć i opisać na przygotowanych dla nich zdjęciach.

 

Zajęcia przebiegły w bardzo naukowej atmosferze.