Z dumą informujemy, że 18 czerwca uczennica klasy 3Pa2 Karolina Heretyk uzyskała tytuł Laureatki w IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym organizowanej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku. Karolina została Laureatką piątego miejsca.

Laureatce przysługują uprawnienia w przyjęciu na studia na uczelnie w całej Polsce (wedle wyboru Laureatki) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego oraz ocena celująca z historii. Dodatkową nagrodą jest wyjazd ufundowany przez europosła Włodzimierza  Cimoszewicza do Brukseli albo Strasburga.

Opiekunką uczennicy jest prof. Anna Richter.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!