Uczniowie realizujący geografię w zakresie rozszerzonym skorzystali z panującej w ostatnich dniach słonecznej pogody. Dzięki sprzyjającym warunkom w bieżącym i poprzednim tygodniu udało się zrealizować warsztaty terenowe w Parku Kościuszki dla grup z klas: 1a2, 2Pc1, 2Pa1 oraz 2c1/2c2. 

Uczniowie mieli okazję poćwiczyć orientację w terenie z wykorzystaniem map topograficznych oraz kompasów. Wykonywali szkic terenowy, mierzyli azymuty, oceniali infrastrukturę parku oraz rozpoznawali rosnące gatunki roślin. Mam nadzieję, że zajęcia służyły nie tylko do nauki kartografii, ale były również okazją do miłego spędzenia czasu w gronie kolegów i koleżanek, których łączy wspólna sympatia do cudownej nauki, jaką jest geografia 🙂


mgr Katarzyna Obrochta – nauczyciel geografii