Z radością informujemy, że nasze liceum w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim (za rok 2020) uzyskało status SREBRNEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r. Wysoka Kapituła rankingu przesłała Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Konopnickiej gratulacje i poinformowała, że nasza szkoła, uzyskując status szkoły srebrnej, ma prawo posługiwać się tym mianem i logiem srebrnej szkoły jako placówka, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.