Miło nam poinformować, iż w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, nasze liceum uzyskało status BRĄZOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.

Wysoka Kapituła rankingu przesłała Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Konopnickiej gratulacje i poinformowała, że nasza szkoła, uzyskując status szkoły brązowej, ma prawo posługiwać się mianem i logiem brązowej szkoły jako placówka, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.