Z radością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła humanitarna” prowadzonego przez uznaną organizację społeczną – Polską Akcję Humanitarną. W ramach programu nasi uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach, prelekcjach, lekcjach wychowawczych, których celem będzie uwrażliwienie na kwestie pomocy humanitarnej i odpowiedzialności za los drugiego człowieka. Koordynatorkami projektu są prof. Elżbieta Indyka i prof. Izabela Kornak-Zaleska.

Będziemy na bieżąco informować o działaniach podejmowanych w naszej szkole w ramach akcji!