Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich oraz El Dia del Idioma Espaňol odbędzie się konkurs prac plastycznych przedstawiających św. Jerzego.

1. Pracę na wystawę należy przygotować w formacie co najmniej A4;

2. Wizerunek św. Jerzego może być wykonany dowolną techniką:

– malarską,

– rysunkową,

– grafiki warsztatowej (odbitka),

– kolażu z dowolnych materiałów (np. wycinki z czasopism, fotografie, tkaniny, tektura, papier ozdobny),

– fotograficzną (z użyciem dowolnych technik przetwarzania obrazu),

– rzeźbiarską.

3. Pracę należy dostarczyć w terminie do 25 kwietnia b.r. do biblioteki szkolnej – termin oddawania prac wydłużony do 10 maja.

4. Wystawa odbędzie się w szkole (w galerii na parterze), a najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Gustave Moreau – http://gallerix.ru