W tym roku bierzemy udział w europejskim projekcie #KlimatNaZmiany, realizowanym przez 16 organizacji europejskich.

Konkurs debat jest jednym z działań projektu i zostanie zorganizowany w 13 krajach.

Jest to konkurs stworzony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, obejmujący ważne tematy globalne, takie jak: prawa człowieka, integracja, uczestnictwo, ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, niedyskryminacja, migracja i rozwój, polityka młodzieżowa.

W fazie szkolnej zmierzyły się ze sobą drużyny klas: 1a2 – 2Pa1/1Ph oraz 2b1 – 2Pb1. Temat debaty brzmiał: Czy kraje o wysokich dochodach finansować walkę z kryzysem klimatycznym? 

Do finału zakwalifikowały się drużyny 1a2 oraz 2b1 i zmierzyły się, w języku angielskim, z tematem Turystyka niskobudżetowa – szansa ekonomiczna czy ryzyko ekologiczne?

Poziom debaty był bardzo wysoki, drużyny przygotowały mocne argumenty do obrony swoich stanowisk. Po wyrównanej „walce” naszą szkołę będą reprezentowali, w etapie ogólnopolskim, uczniowie z klasy 2b1: Gustaw Czernik-Makowiecki, Mateusz Chojna, Jan Kawecki, Agnieszka Kociubińska, Nadia Krzywda, Kamila Szwaczka.

Finał ogólnopolski odbędzie się w czerwcu 2021 roku. Jeżeli nasza drużyna go wygra, weźmie udział w finale ogólnoeuropejskim w Brukseli, w listopadzie 2021 r. Powodzenia!

Szkolne debaty są ćwiczeniem w zakresie demokracji i obywatelstwa, ponieważ uczestnicy uczą się wyrażać siebie, porównując swoje argumenty w kontekście wspólnych zasad i respektując wyznaczony czas i przestrzeń.

Dziękujemy nauczycielom – p. Danucie Nabiałkowskiej, p. Katarzynie Obrochcie, p. Piotrowi Bieńkowskiemu – za podjęcie się roli sędziów oraz Janowi Grzymkowskiemu za poprowadzenie wszystkich trzech spotkań.

Zachęcamy do udziału w podobnych wydarzeniach!

Koordynatorzy szkolni:

p. Izabela Kornak-Zaleska

p. Elżbieta Indyka

p. Dorota Grochal