My Region – Yesterday and Today, and global climate changing

Na początku grudnia br. w Katowicach odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

W nawiązaniu do tych wydarzeń trzy katowickie szkoły należące do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO organizują 3 grudnia br. w Wyższej Szkole Technicznej międzynarodową konferencję „My Region – Yesterday and Today, and global climate changing”. Są to: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, Prywatne Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza i Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom”.

Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Polski Komitet ds. UNESCO i otrzymała finansowe wsparcie od Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

W konferencji weźmie udział ok. 350 osób. Będą to reprezentacje (uczniowie i nauczyciele) z blisko dwudziestu polskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO, szkół realizujących Program Morza Bałtyckiego oraz szkół ASPnet z piętnastu krajów z sześciu kontynentów, realizujących program Decarbonization/Decolonization, prowadzony przez kanadyjską organizację the Centre for Global Education (więcej o projekcie: http://decarbonize.tigweb.org/).

Spotkanie ma być platformą wymiany doświadczeń zdobytych przez młodzież w czasie realizacji różnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Fakt, że odbędzie się obok i równolegle do COP24, da młodzieży poczucie uczestnictwa w światowej debacie na temat wpływu działalności ludzkiej na zmiany klimatu i szukania rozwiązań dla obecnie obserwowanych zjawisk.

Podczas konferencji zostaną też zaprezentowane nowe wytyczne dla działania sieci UNESCO ASPnet, przyjęte w czasie 39. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Będzie to też wyjątkowa okazja do nawiązywania kontaktów i współpracy zarówno pomiędzy szkołami, jak i samą młodzieżą, co jest jednym z najważniejszych celów działania ASPnet.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa plakatów przygotowanych przez młodzież z całego świata, w ramach projektu Decarbonization/Decolonization.

Dodatkowo środowisko realizatorów Projektu Morza Bałtyckiego (flagowy projekt UNESCO ASPnet) proponuje młodzieży, zarówno uczestniczącej w konferencji, jak i tej, która nie może w niej wziąć udziału, połączenie się ze szkołami świata w krótkim Flash Mobie, zwracającym uwagę na globalne ocieplenie.

W ramach przygotowania do konferencji szkoły proszone były m.in. o przedyskutowanie „Deklaracji w sprawie zasad etyki w związku ze zmianami klimatycznymi” (http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/comest/ethical-principles/questions-and-answers/) przyjętej przez 39. sesję Konferencji Generalnej UNESCO w 2017 roku.