Kolejny raz reprezentowaliśmy Polskę na międzynarodowej konferencji szkół z dziewięciu państw bałtyckich przygotowujących do „GLOBAL CITIZEN 2030”. Julia Szostek, Maciej Lewandowski, Monika Lewandowska z klasy biologiczno-chemicznej (3b1) pod opieką dr Jolanty Mol uczestniczyli dniach 18-21 września 2018 r. w konferencji w Damp (Niemcy) w ramach projektu Baltic Sea Project.

Kraj reprezentowały również zaprzyjaźnione Szkoły Stowarzyszone UNESCO uczestniczące w programie Baltic Sea Project: I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie i ZS im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

Mieliśmy okazję wysłuchać wykładów m. in. Karin Prien – Minister Edukacji Schleswig-Holstein, Birthe Zimmermann – koordynatora generalnego BSP (w latach 1997-2000, z Danii), Airy Unden-Selander – nowego koordynatora generalnego BSP (2018-2021, z Finlandii) i pedagoga dra Johna Lockleya – z Hamilton w Nowej Zelandii.

Młodzież wraz z nauczycielami z Rosji, Finlandii, Łotwy, Litwy, Estonii, Danii, Niemie , Polski, Japonii i Nowej Zelandii miała okazję pracować w międzynarodowych zespołach.

Tematyka warsztatów do wyboru była różnorodna:

Globalna edukacja obywatelska – jak budować pokój w sercach ludzkich istot.
Zachowanie dziedzictwa genetycznego zwierząt gospodarskich 2030 r. Farma przyszłości.
Agenda 2030 i zrównoważony rozwój. Mikroplastyki, problem wód Morza Bałtyckiego.
Eksplozja ducha bałtyckiego (Warsztaty teatralne).
Problem Nydam Boat jako przykład dla procesu pokojowego między byłymi wrogami w regionie Morza Bałtyckiego.
Tiny House Workshop.
Jak zamierzamy żyć w roku 2030?
Administracja, edukacja i kreatywność: nowe podejście do zrównoważonego uczenia się w szkołach, ze specjalnym nastawieniem na nauczanie o globalnych zmianach klimatycznych.
Konstruktywna interakcja: Zapobieganie gwałtownej radykalizacji postaw.
Warsztaty międzykulturowe dotyczące aspektów zrównoważonego rozwoju.
Razem możemy to zmienić. Jak obywatele państw mogą współpracować ze sobą?
Wartość Światowego Dziedzictwa Kultury.

Wzięliśmy również udział w wycieczkach (do wyboru) m. in. do Lubeki – średniowiecznego miasta światowego dziedzictwa, Schleswig i Schlei, Flensburga, Sonderborga (Dania), Nordborga i oceanarium w Tonnig.

Wyniki pracy zespołów obejrzeliśmy na sesji posterowej i w spektaklu teatralnym „Pole bitwy na Morzu Bałtyckim…”, przedstawionym na zakończenie. Ciekawym przeżyciem była wspólna zabawa podczas „Wieczoru kulturowego”, gdzie uczniowie prezentowali swoją kulturę, język, obyczaje, tańce i pieśni narodowe, zapraszając do wspólnej zabawy na scenie rówieśników z innych państw.

Udział w warsztatach BSP był dla nas nauką ekologii, tradycji bałtyckich, współpracy w międzynarodowych grupach, tolerancji, a przede wszystkim okazją do nawiązania nowych przyjaźni.

dr Jolanta Mol z uczniami