Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że dwie nasze uczennice – tegoroczne maturzystki – Beata Habryka i Zofia Westerowska – uzyskały tytuły finalistek w olimpiadach przedmiotowych. Beata w Olimpiadzie Wiedzy o III RP, natomiast Zofia w Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów !