Z wielką przyjemnością informujemy, że klasy lingwistyczne (prawniczo-dziennikarskie) w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach objęte zostały patronatem naukowym Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich działającej w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Logo

INAUGURACJA WSPÓŁPRACY PATRONACKIEJ

Już w najbliższy piątek (12.05.2015) o godzinie 9.00 odbędzie się w naszej szkole interaktywny wykład inauguracyjny Kierownika Katedry – prof. dr. hab. Romualda Cudaka pt. O wierszach, które się ogląda i których się słucha. Reanimacje poezji współczesnej.

 

W wykładzie uczestniczyć będą uczniowie klas lingwistycznych i nauczyciele-poloniści.

 

Przeczytaj profil naukowy prof. Romualda Cudaka na stronie Katedry.

 

W jaki sposób będzie przebiegała współpraca między Katedrą i II LO?

 

Dzięki porozumieniu zawartemu między II LO i Katedrą rozwijać będziemy współpracę i integrację środowiska szkolnego i akademickiego, wspierać przedsięwzięcia służące wspólnemu dobru, a przede wszystkim – będziemy mieli na celu jeszcze lepszą edukację humanistyczną naszych uczniów!

 

Wbrew obiegowym opiniom wiedza humanistyczna jest doskonałym narzędziem mądrego i krytycznego odbioru współczesnej rzeczywistości, świata coraz bardziej skomplikowanego, odbijającego się w niezliczonych, często sprzecznych komunikatach medialnych. Co więcej, współcześnie ludzie młodzi nie funkcjonują już tylko w kręgu kultury narodowej, ale dzięki rozmaitym kontaktom, wyjazdom międzynarodowym i programom edukacyjnym nieustannie konfrontują się z innymi, często egzotycznymi wzorcami kulturowymi. Celem naszej współpracy będzie między innymi pokazanie polskiej tożsamości narodowej w relacji z kulturami świata, ale też – po prostu – możliwość spojrzenia na humanistykę od bardziej naukowej, profesjonalnej strony.

 

Naukowcy skupieni wokół Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich zajmują się językiem i literaturą polską w świecie oraz językiem i kulturą polskiej emigracji (także tej dzisiejszej). Badają problemy dwujęzyczności, języka polskiego jako obcego, problemy przekładu. Na dzieła kultury spoglądają komparatystycznie – czyli przez pryzmat dziedziny nauki, która porównuje dzieła pochodzące z różnych kultur narodowych. Badania prowadzone przez Katedrę doskonale więc odpowiadają na wyzwania współczesnej kultury i problemy, przed którymi wielu naszych uczniów stanie w przyszłości, w trakcie studiów i wyjazdów międzynarodowych.

 

W trakcie kolejnego roku szkolnego:

1. Nasi uczniowie będą uczestniczyli w wykładach naukowców organizowanych na terenie szkoły oraz w zajęciach akademickich prowadzonych na terenie Uniwersytetu Śląskiego.
2. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w konferencjach naukowych, panelach dyskusyjnych i spotkaniach organizowanych na Uniwersytecie Śląskim.
3. Uczniowie II LO będą mogli zwiedzić Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz poznać zasady funkcjonowania Uczelni.
4. Będzie to także współpraca dydaktyczna nauczycieli-polonistów z naukowcami Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zachęcamy także do śledzenia prowadzonego przez Katedrę profilu FB Świat na wyrywki – magazynu ciekawostek kulturowych i językowych.