Kandydaci do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej są zobowiązani do napisania testu kompetencji językowych. Warunek ten dotyczy również kandydatów uczęszczających do oddziałów dwujęzycznych hiszpańskich na gimnazjalnym etapie kształcenia. Nie jest warunkiem koniecznym ukończenie klasy dwujęzycznej hiszpańskiej w gimnazjum, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w naszej szkole.

Przypominamy kandydatom, że wnioski o przyjęcie do klasy dwujęzycznej należy składać do 4 czerwca 2017 do godz. 15.00.

Informacje na temat testu:

  • data: 6 czerwca 2018 r.
  • godzina: 10.00
  • miejsce: budynek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
  • poziom: zakres materiału odpowiadający egzaminowi gimnazjalnemu na poziomie rozszerzonym (poziom A2 z elementami B1).

Uwaga!

  • należy stawić się w II LO na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu
  • należy okazać ważną legitymację szkolną

Zakres materiału obowiązujący na teście kompetencji językowych znajduje się tutaj.