17 maja br. Prezydent Miasta Katowice wydał zarządzenie nr 2397/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów „Katowicki Diament Edukacyjny” (w załączeniu). Nowa nagroda ma na celu zastąpienie Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. Intencją leżącą u podstaw stworzenia nowego programu była potrzeba uatrakcyjnienia i wzbogacenie obowiązującej od 2011 r. oferty skierowanej do szczególnie wyróżniających się uczniów. Odejście od obowiązującego systemu stypendialnego jest efektem współpracy eksperckiej, w ramach projektu doradztwa realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. W wyniku rocznej pracy projektowej stworzono Harmonogram Działań Rozwojowych, który zakłada wdrożenie nowego programu, odchodzącego od kryteriów jakimi w funkcjonującym od 11 lat systemie stypendialnym „Prymus” są średnia ocen i uzyskanie tytułu laureata, bądź finalisty konkursu przedmiotowego, na rzecz przyjęcia wielopłaszczyznowego i zindywidualizowanego podejścia do potencjału uczniów, w celu zapewnienia im maksymalnego rozwoju. Uhonorowanie sukcesów szkolnych uczniów odbywa się w naszym Mieście również za pośrednictwem programów stypendialnych marszałka województwa śląskiego czy stypendiów Prezesa Rady Ministrów, natomiast brak jest formuły pozwalającej na wyróżnienie najbardziej twórczych, kreatywnych, będących inspiracją dla innych i wykraczających swoją działalnością poza szkolne mury jednostek. To przekonanie zrodziło potrzebę zainicjowania nowatorskich, bardziej atrakcyjnych działań w obszarze wspierania szczególnie wyróżniających się uczniów, którzy w poszczególnych dziedzinach osiągnęli znaczące sukcesy, rozwinęli talenty czy też wykazali się ponadprzeciętną aktywnością. Wysokość narody w zależności od jej stopnia (I, II i III) wynosi odpowiednio 5000 zł, 4000 zł, bądź 3000 zł.

Zarządzenie i regulamin