W czwartek 23 marca 2023 odbędzie się XIX edycja Regionalnej Sesji Matematycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby PI. W tym roku spotkamy się pod hasłem Matematyka – muzyka myśli.

Jak co roku w programie Sesji znajdą się wykłady pracowników naukowych śląskich uczelni, referaty uczniowskie, warsztaty oraz koncert muzyczny.

Konferencja odbędzie się w budynku Akademii Śląskiej w Katowicach, przy ulicy Rolnej 43, w godzinach 9.00-13.00.

Program sesji

Zgłoszenia szkół prosimy wysyłać na adres: biuro@lo2katowice.edu.pl