IV SZKOLNY KONKURS NA FELIETON
POD HASŁEM

CZY JESTEŚMY SKAZANI NA POPKULTURĘ?
Czasem można odnieść wrażenie, że dziś o twórcach kultury wysokiej mówi się głównie w kontekście skandali obyczajowych, romansów i rozwodów, zamiast dzieł cytuje się ich najbardziej kontrowersyjne wypowiedzi z serwisów społecznościowych. Warto pomyśleć, czy odbiór ambitnej kultury jest dziś utrudniony, czy w zalewie skandalizujących newsów trudniej dotrzeć do intrygujących książek, filmów, płyt? A może popkultura wcale nie jest taka zła i naprawdę odpowiada na nasze najważniejsze życiowe pytania?

Napisz o tym felieton!

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić oryginalny, nigdzie nie publikowany i nie nagradzany felieton mieszczący się w wyżej nakreślonej ramie tematycznej.
2. Rozmiar tekstu: 5-7 tysięcy znaków.
3. Prace należy składać w czterech egzemplarzach osobiście u nauczycieli polonistów.
4. Tekst musi być opatrzony godłem (pseudonimem), dane uczestnika powinny być umieszczone w osobnej kopercie, na której również zostanie umieszczone godło.
5. Termin składania tekstów: do 18.02.2015.
6. Felietony zostaną ocenione przez zespół nauczycieli języka polskiego II LO.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.03.2015.
8. Przewidujemy przyznanie nagród: pierwszej, drugiej oraz wyróżnienia, zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz… oceny z aktywności z języka polskiego!

 

plakat