W związku z wszczęciem postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIII/1078/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus, wnioski o przyznanie stypendium nie będą obecnie przyjmowane.

Prosimy o śledzenie informacji na niniejszej stronie o przyznaniu stypendium ,,Prymus” za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18:

http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx