Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości 30 czerwca 2017 od godziny 12.00.