W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przeprowadzania ankiet wśród uczniów naszej szkoły, przypominamy o obowiązujących procedurach.

Procedura składania wniosku o przeprowadzenie ankiety na terenie szkoły
1. Student powinien zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły i dołączyć ankietę do wglądu, przedstawić cel przeprowadzenia ankiety.
2. Opiekun naukowy studenta powinien poprzeć studenta. W piśmie przewodnim powinny znaleźć się: pieczątka uczelni, podpis opiekuna, podpis studenta.
3. Pismo wraz z ankietą w załączniku student składa w sekretariacie szkoły.
4. Ankiety przeprowadzamy wśród uczniów pełnoletnich, a wśród niepełnoletnich za zgodą rodziców, co może wydłużyć okres oczekiwania na przeprowadzenie ankiety.
5. Student otrzymuje odpowiedź dotyczącą zgody na przeprowadzenie ankiety w ciągu 14 dni od daty złożenia podania w sekretariacie szkoły.