Uwaga kandydaci do oddziału dwujęzycznego
z językiem hiszpańskim!!!

ODDZIAŁ 1d

Przypominamy, że sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się

10 czerwca o godz. 11.00

Należy stawić się pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu oraz okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem.

Kandydaci wchodzą do szkoły od strony ulicy Kilińskiego (wejście główne).

Osoby, których nazwiska zaczynają się od podanych niżej liter będą pisać sprawdzian w następujących salach:

A do  Kow        – sala 201, II piętro  

Koz do  Ż          – sala 202, II piętro 

Podczas sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego obowiązują takie same wymogi bezpieczeństwa sanitarnego jak podczas egzaminów ósmoklasisty.