Wszystkie osoby przystępujące do sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego do klasy dwujęzycznej po gimnazjum lub sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej po szkole podstawowej powinny zarejestrować się do systemu rekrutacyjnego i wybrać w nim klasę dwujęzyczną do 3 czerwca ze względu na konieczność umieszczenia przez szkołę wyniku sprawdzianu w systemie. Wniosek może być dostarczony do szkoły do 25 czerwca (po założeniu konta wniosek kandydata można modyfikować do momentu zaakceptowania wniosku przez szkołę pierwszego wyboru, co następuje dopiero po dostarczeniu wydrukowanego wniosku do szkoły). Wnioski o przystąpienie do sprawdzianu należy złożyć w sekretariacie szkoły do poniedziałku 20 maja 2019 do godziny 15:00