Informuję, że serwis dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego 2017 jest dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (Serwisy -> Serwis Maturzysty).

Proszę o niezwłoczne odebranie haseł oraz weryfikację danych osobowych i egzaminacyjnych.

A. Nędzi, wicedyrektor