Certyfikaty Título de Bachiller przesłane przez Ambasadę Królestwa Hiszpanii dla absolwentów roku 2014/2015 są do odbioru w sekretariacie szkoły.