Informujemy o możliwości odbioru świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.

Świadectwo można odebrać w sekretariacie szkoły.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz o konieczności zachowania dystansu społecznego.