22 listopada 2018 przedstawiciele klas pierwszych naszego liceum uczestniczyli w konferencji profilaktycznej połączonej z warsztatami. To już III edycja konferencji „Żyj kolorowo i zdrowo” odbywającej się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy.

Celem konferencji połączonej z praktycznymi warsztatami była popularyzacja wiedzy o zdrowiu psychicznym i sposobach dbania o dobre samopoczucie oraz promowanie zdrowego stylu życia w sferze psychicznej i emocjonalnej, a także wzbogacenie wiedzy uczestników w zakresie dotyczącym osobistych i grupowych możliwości działania w obszarze zdrowia psychicznego, w tym budowanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia – budowanie zasobów indywidualnych i społecznych.

Partnerami konferencji oraz warsztatów były: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie.