Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji i warsztatach zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Katowicach pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Konferencja odbyła się w Zespole Szkól Ekonomicznych w Katowicach w dniu 9.11.2017

Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy o zdrowiu psychicznym i sposobach dbania o dobre samopoczucie psychiczne oraz promowanie zdrowego stylu życia w jego sferze psychiczno – emocjonalnej.

Uczniowie wysłuchali wykładu pt. „Dobrodziejstwo snu” oraz wzięli udział w ćwiczeniach relaksacyjnych, treningu sukcesu i pozytywnego myślenia, zajęć wspierających poczucie własnej wartości, mediacji i negocjacji oraz uzyskali informacje o zbilansowanej diecie jako źródle dobrego samopoczucia.