26 listopada klasa 3d z wychowawczynią i doradcą zawodowym wybrała się do Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uczniowie wzięli udział w warsztatach i wykładach pod wspólnym tytułem Modern trend in consumer behavior. Zajęcia, które odbywały się w ramach International Business Open Day, dotyczyły funkcjonowania rynku, globalizacji działalności gospodarczej, podstaw teorii wyboru konsumenta, ale także zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w wykładach wymagało swobodnego posługiwania się językiem angielskim, zwłaszcza pojęciami z zakresu ekonomii, z czym klasa 3d poradziła sobie znakomicie. Po wykładach uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i spotkanie dotyczące studiów na kierunkach ekonomicznych w języku angielskim.

Beata Skwara, doradca zawodowy