Uczniowie klas I „Sigma” uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.

Priorytetem w edukacji staje się kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się, która zwiększy efektywność ich działań i zapewni sukces nie tylko na bieżącym etapie edukacji, ale również w przyszłości. uczniowie zapoznali się z technikami rozwijającymi pamięć i koncentrację.